De legesopbrengsten worden grotendeels opgebracht door de opbrengsten van bouwgerelateerde leges (omgevingsvergunningen) en de leges voor de producten van publiekszaken.
Bij het vaststellen van de legesverordening in december 2017 zal een voorstel worden gedaan om bij de leges voor het wijzigen van bestemmingsplannen een nadere differentiatie aan te brengen in de gehanteerde tarieven. Dit voorstel zal budgetneutraal worden opgesteld.

                                 Bedragen in duizenden euro's