Het doel van het hondenbeleid is vooral gericht op het verminderen van overlast. Het
uitgangspunt is dat het hondenbeleid budgettair neutraal is. Dit betekent dat de
hondenbelasting gelijk moet zijn aan de kosten voor maatregelen die de overlast moeten
verminderen (hondentoiletten, hondenuitlaatstroken, hondenwachter en overige kosten).
Voor honden in het buitengebied hoeft geen hondenbelasting betaald te worden.

Tarieven hondenbelasting 2018, per jaar: