Wat willen we bereiken?

Een adequaat gemeenschapshuis in Someren-Noord.

Wat gaan we hiervoor doen?

Naam

De Weijers

Budget

384.000

Gereed

12

2018

Toelichting:

Ten behoeve van de verbouw en uitbreiding van De Weijers is een krediet beschikbaar gesteld van eur 384.000,--

Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden?

Nieuwbouw zou als gevolg van die ontwikkelingen een optie kunnen zijn. Mocht worden gekozen voor verbouw en uitbreiding dan zal de feitelijke realisatie in 2018 plaats kunnen vinden. Mocht nieuwbouw wenselijk zijn dan zal een volledig nieuw voorbereidings-, besluitvormings- en uitvoeringstraject noodzakelijk zijn.

Wie is verantwoordelijk?

Portefeuillehouder:

Gonnie van Bussel

Ambtelijk:

Guus Laeven