Lasten worden weergegeven met een "-". Geraamd saldo van baten en lasten met een "-" betekent dat de lasten hoger zijn dan de baten.

Bedragen in duizenden euro's

Omschrijving

Jaarrekening 2016

Begroting 2017 na wijzigingen

Begroting     2018

Begroting    
2019

Begroting    2020

Begroting    2021

Lasten

Bestuur en dienstverlening

*

-1.677

-1.752

-1.754

-1.714

-1.745

Openbare orde en veiligheid / Integrale handhaving

*

-1.505

-1.646

-1.639

-1.639

-1.645

Verkeer, vervoer en openbare ruimte

*

-4.268

-5.272

-3.852

-3.988

-4.045

Economische zaken en toerisme

*

-570

-596

-506

-489

-489

Milieu en water

*

-3.456

-3.521

-3.548

-3.614

-3.660

Sport en cultuur

*

-2.242

-2.346

-2.321

-2.308

-2.294

Maatschappelijke zorg en jeugd

*

-10.692

-9.953

-9.971

-9.979

-9.986

Onderwijs

*

-1.368

-1.310

-1.306

-1.310

-1.275

Werk en inkomen

*

-5.821

-6.438

-6.409

-6.348

-6.350

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

*

-12.148

-8.706

-6.163

-5.891

-4.782

Algemene dekkingsmiddelen

*

-5.989

-6.578

-6.213

-6.134

-6.082

Totaal Lasten

*

-49.736

-48.118

-43.682

-43.414

-42.353

Baten

Bestuur en dienstverlening

*

304

303

303

303

303

Openbare orde en veiligheid / Integrale handhaving

*

69

73

75

75

75

Verkeer, vervoer en openbare ruimte

*

449

1.834

243

269

264

Economische zaken en toerisme

*

503

541

442

416

408

Milieu en water

*

3.504

3.591

3.602

3.688

3.717

Sport en cultuur

*

539

623

584

583

538

Maatschappelijke zorg en jeugd

*

1.086

568

570

570

569

Onderwijs

*

627

257

236

236

236

Werk en inkomen

*

2.998

3.165

3.233

3.275

3.317

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

*

12.231

8.695

6.156

5.905

4.715

Algemene dekkingsmiddelen

*

27.493

28.625

28.279

28.204

28.088

Totaal Baten

*

49.802

48.276

43.722

43.524

42.230

Resultaat

*

66

159

41

110

-123