Wat willen we bereiken?

Verdere kwaliteitsverbetering van dienstverlening binnen het ruimtelijke domein door het verbeteren van de onderlinge samenwerking tussen de verschillende organisatie onderdelen.

Wat gaan we hiervoor doen?

Naam

Verbetering van de onderlinge afstemming en integraliteit van werken op het gebied van ruimtelijke ordening, vergunningen en handhaving.

Budget

regulier

Gereed

12

2018

Toelichting:

Verdere kwaliteitsverbetering van dienstverlening binnen het ruimtelijke domein door het verbeteren van de onderlinge samenwerking tussen de verschillende organisatie onderdelen.

Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden?

Het beschikbaar stellen van de gevraagde formatie.

Wie is verantwoordelijk?

Portefeuillehouder:

Alfred Veltman

Ambtelijk:

Theo van Leeuwen