Het doel van de niet-ingezetenenbelasting is om de extra kosten van openbare voorzieningen, die verblijf van recreanten en arbeidsmigranten met zich meebrengt, te verhalen op de personen die gebruik maken van de overnachtingsmogelijkheden. Niet-ingezetenenbelasting wordt geheven per persoon per overnachting in verblijfsaccommodaties (campings, hotels, bed & breakfast enzovoort). Bij de heffing geldt geen restrictie dat het om toeristische of recreatieve overnachtingen moet gaan. De niet-ingezetenenbelasting van een belastingjaar wordt opgelegd en ingevorderd in het daarop volgende jaar.

Het tarief wordt jaarlijks verhoogd met het CBS-indexcijfer over het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de tarieven zijn vastgesteld. In het verleden is afgesproken dat het tarief pas wordt verhoogd, wanneer de gecumuleerde verhogingen naar beneden afgerond op 5 eurocent uitkomt.
Voor het belastingjaar 2018 komt het tarief met de gecumuleerde verhogingen uit op € 1,25 (2017: € 1,25).

* voorlopige raming 2017 en 2018

In onderstaande raming van de opbrengst 2018 wordt uitgegaan van 76.000 (exclusief jeugdgroepen) toeristische overnachtingen en 40.000 overnachtingen door arbeidsmigranten.