Wat willen we bereiken?

Dat onze wegen zodanig onderhouden zijn dat deze veilig te gebruiken zijn door alle
gebruikers.

Wat gaan we hiervoor doen?

Naam

Rehabilitatie Nieuwendijk

Budget

804.000

Gereed

12

2018

Toelichting:

De verharding en een deel van de bomen op de Nieuwendijk, tussen Kerkendijk en Beliënberkdijk, worden vervangen. Uitgangspunt hierbij is dat de weg wordt ingericht als '60 km/uur weg'.

Naam

Rehabilitatie Provincialeweg

Budget

170.000

Gereed

12

2018

Toelichting:

Aansluitend op de Rehabilitatie van de Provinciale weg in Asten wordt in Someren het deel vanaf de brug tot aan de Witvrouwenbergweg gerehabiliteerd.

Naam

Herinrichting Kanaalstraat (Ter Hofstadlaan en Geldestraat)

Budget

280.000

Gereed

09

2018

Toelichting:

Vitaliseren van het eerste deel van de Kanaalstraat, vervangen bomen op nieuwe hoofdstructuur, wegnemen klachten.

Naam

Herinrichting Steemertseweg

Budget

249.000

Gereed

09

2018

Toelichting:

Versterken 'entree van Lierop', verbeteren kwaliteit rijbaan, aanbrengen groenstructuur, combineren van toerisme en recreatie op de vrachtwagenparkeerplaats.

Naam

Rehabilitatie Kerkendijk Noord

Budget

2.825.500

Gereed

12

2018

Toelichting:

Rehabiliteren van de Kerkendijk Noord volgens de door de raad gekozen variant 3. Hierbij wordt de rijbaanverharding inclusief fundering vernieuwd, het fietspad geasfalteerd, watergangen en sloten verplaatst en tweezijdig nieuwe bomen geplant.

Naam

Herinrichting Sluis XI

Budget

1.685.000

Gereed

12

2019

Toelichting:

Uitvoeren van de revitalisering van het bedrijventerrein Sluis XI.

Naam

Reconstructie Boerenkamplaan inclusief aanleg van een “blauwe ader”

Budget

1.289.000

Gereed

12

2018

Toelichting:

De Boerenkamplaan wordt cfm. de variant rigoureuze aanpak heringericht met een vernieuwd fietspad, nieuwe bomen èn een blauwe ader ter ontlasting van het rioolstelstel van Someren Dorp.

Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden?

Voor de rehabilitatie Provincialeweg is samenwerking met de gemeente Asten een voorwaarde.
Voor de Rehabilitatie Kerkendijk Noord zijn een tijdige grondverwerving en subsidieverstrekking door de provincie Noord-Brabant de belangrijkste randvoorwaarden.

Wie is verantwoordelijk?

Portefeuillehouder:

Leon van de Moosdijk

Ambtelijk:

Gerard van der Rijt