Wat willen we bereiken?

Een doelmatige afvalinzameling gericht op het bereiken van een bronscheidingspercentage van minimaal 75% in 2020.

Wat gaan we hiervoor doen?

Naam

Uitbreiden en herinrichten milieustraat

Budget

1.060.000

Gereed

06

2019

Toelichting:

We realiseren een toekomstbestendige milieustraat die voldoet aan de eisen die gesteld worden aan scheidingspercentage en serviceniveau.

Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden?

De realisatie van bovengenoemd actiepunt dient in samenwerking met Asten opgepakt te worden.

Wie is verantwoordelijk?

Portefeuillehouder:

Leon van de Moosdijk

Ambtelijk:

Gerard van der Rijt