Wat willen we bereiken?

Verdere doorontwikkeling van de toeristische sector in geheel Someren, met daarin een prominente positie voor Recreatiegebied De Heihorsten en het faciliteren van nieuwe recreatieve initiatieven.

Wat gaan we hiervoor doen?

Naam

Uitvoeren beleidsnota recreatie en toerisme

Budget

45.000

Gereed

12

2018

Toelichting:

In 2018 wordt verdere uitvoering gegeven aan het programma toerisme en recreatie 2015-2018.

Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden?

Ondernemers met plannen en de kaders om deze plannen te faciliteren. Verder is samenwerking in en met de sector cruciaal om Someren beter te profileren als toeristische bestemming.
Er dient voldaan te worden aan het toerisme en recreatiebeleid en aan de provinciale Verordening Ruimte.

Wie is verantwoordelijk?

Portefeuillehouder:

Gonnie van Bussel

Ambtelijk:

Guus Laeven