Wat willen we bereiken?

Dat we als gemeente voldoen aan de verplichtingen op het gebied van bescherming van persoonsgegevens en de verplichtingen om de beschikbaarheid en kwaliteit van de gegevens te borgen.

Wat gaan we hiervoor doen?

Naam

Beveiliging gemeentehuis/informatiebeveiliging

Budget

42.800

Gereed

06

2018

Toelichting:

Een werkgroep gecoördineerd door de Chief Information Security Officer (CISO) zorgt voor de uitvoering van die verplichtingen en het voldoen aan de audits voor de verschillende onderdelen. Het college stelt in het eerste kwartaal van 2018 een verklaring op over de informatiebeveiliging en deze wordt vergezeld van een extern audit-rapport. Uiterlijk juli 2018 zal verantwoording over de informatieveiligheid in de raad worden afgelegd. Vervolgens zal jaarlijks de gemeenteraad geïnformeerd worden over de informatiebeveiliging van de gemeente.

Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden?

Geen specifieke nader te noemen voorwaarden.

Wie is verantwoordelijk?

Portefeuillehouder:

Alfred Veltman

Ambtelijk:

Theo van Leeuwen