Wat willen we bereiken?

Een aantrekkelijk, groen en landelijk buitengebied, dat in combinatie met de vitale dorpskernen aan iedere huidige en toekomstige inwoner en bezoeker een prettige en sociale leefomgeving biedt, waar People (sociaal), Planet (milieu) en Profit (economie) hand-in-hand gaan.

Wat gaan we hiervoor doen?

Naam

Cradle to cradle

Budget

30.000

Gereed

10

2019

Toelichting:

Met dit project verankeren we  de C2C principes in het gemeentelijk beleid en projecten.

Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden?

Circulariteit (C2C) maakt een integraal onderdeel uit van de landelijke kaders voor energiereductie. De randvoorwaarden daarbij zijn:
- Een duidelijk einddoel; waartoe draagt een C2C-ontwikkeling bij?
- Focusgebieden; een 3 tot 5 tal focusgebieden waarmee concrete invulling wordt gegeven aan de  
  C2C-doelstelling.
- Concrete acties die bijdragen aan het realiseren van het einddoel.
- Er moeten voldoende financiële middelen beschikbaar zijn.

Wie is verantwoordelijk?

Portefeuillehouder:
Ambtelijk:

Leon van de Moosdijk
Guus Laeven