Wat willen we bereiken?

We willen door meer toezicht trachten handhaving te voorkomen. Indien er niet gewenste/illegale ontwikkelingen worden gesignaleerd willen we deze ook adequaat kunnen oppakken en afwerken.

Wat gaan we hiervoor doen?

Naam

Een voorstel uitwerken hoe we de juridische problemen adequaat kunnen oppakken.

Budget

 Nader te bepalen

Gereed

06

2019

Toelichting:

We zien de afgelopen jaren een tendens van steeds meer niet geplande en niet voorziene handhavingszaken. Daarnaast zien we dat juridische trajecten hieromtrent steeds langer en intensiever worden. De afgelopen jaren is steeds de nodige juridische capaciteit hiervoor ingehuurd. In het handhavingsprogramma wordt een voorstel uitgewerkt hoe we deze juridische capaciteit kostenefficiënt kunnen regelen.

Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden?

Afdoende juridische capaciteit voor de afhandeling van juridische trajecten.

Wie is verantwoordelijk?

Portefeuillehouder:

Alfred Veltman

Ambtelijk:

Gerard van der Rijt