Actueel beleidskader

Het Beleidsplan Onderhoud Gebouwen is erop gericht het gebouw in stand te houden voor de functie waarvoor het is ingericht.

Kwaliteitsniveau

De onderhoudsplanning wordt opgesteld op basis van actuele onderhoudstoestanden alsmede de geldende regelgeving op dit gebied.

Financieel kader

Onlangs heeft er een actualisatie plaatsgevonden van het onderhoudsprogramma gebouwen. Hieruit blijkt dat de huidige storting verlaagd kan worden tot € 393.837,-- excl. btw. De geplande uitgaven voor het jaar 2018 bedragen ruim € 537.410,-- excl. btw. De daadwerkelijke effectuering hiervan is afhankelijk van onder andere de uitvoeringswijze alsmede ook het moment waarop met bijvoorbeeld de renovatie van kleedruimtes bij de SVS gestart wordt. Eventuele overloop van onderhoudswerken kan aan de orde zijn waardoor de daadwerkelijke besteding kan afwijken ten opzichte van de raming. De daadwerkelijke uitgaven kunnen ten laste van de voorziening onderhoud gebouwen worden gebracht.