Taakveld

Toelichting

Verschil

Diversen

Verschil doorberekeningen vanuit directe teams*

-11

Onderwijs huisvesting

Lagere afschrijvingen

15

Onderwijsbeleid en leerling-zaken

Lagere subsidieverstrekkingen aan leerlingenvervoer en peuterspeelzalen

67

Onderwijsbeleid en leerling-zaken

Lagere onttrekking reserve schoolgebouwen

-352

Onderwijsbeleid en leerling-zaken

Hogere subsidieverstrekkingen Kinderdagopvang ivm Peuterspeelwerk

-24

Overig

-7

Totaal

-312

* De verschillen doorberekeningen vanuit directe teams van programma 1 t/m 11 vallen tegen elkaar weg.