Taakveld

Toelichting

Verschil

Diversen

Verschil doorberekeningen vanuit directe teams*

-12

Sportaccommodaties

Afschrijving geactiveerde uitgaven tennisbanen

-11

Overig

3

Totaal

-20

* De verschillen doorberekeningen vanuit directe teams van programma 1 t/m 11 vallen tegen elkaar weg.