Prestatie-Indicatoren

Begroting 2017

Begroting 2018

Niet-wekelijkse sporters

Peiljaar

2014

Bron:

RIVM - Zorgatlas

Gemeente Someren

53,90

nb

Eenheid:

%

Landelijk <25.000 inw

49,80

nb

Het percentage inwoners dat niet sport ten opzichte van het totaal aantal inwoners.

 
Brongegeven voor bovenstaande Prestatie-indicator(en) is de website waarstaatjegemeente.nl; Onderdeel “Besluit Begroting en Verantwoording”. Gegevens die op moment van publicatie (peildatum) voorhanden waren, zijn in de Programmabegroting gepubliceerd. Voor de indicatoren waarvan de bron onze eigen administratie is, zijn in enkele gevallen (nog) geen landelijk vergelijkbare cijfers beschikbaar.

Cijfers van de Gemeente Someren worden getoond in de kolom “Someren”; deze worden vergeleken met “Grootteklasse < 25.000”.
(Gemeenten minder dan 25.000 inwoners)