Taakveld

Toelichting

Verschil

Diversen

Verschil doorberekeningen vanuit directe teams*

-21

Riolering

Lagere storting voorziening riolering ivm hogere kosten waterlossingen (zie programma 3 Openbaar groen en (openlucht)recreatie)

15

Afval

Hogere doorberekening BTW in afvalstoffenheffing

23

Overig

4

Totaal

21

* De verschillen doorberekeningen vanuit directe teams van programma 1 t/m 11 vallen tegen elkaar weg.