Prestatie-Indicatoren

Begroting 2017

Begroting 2018

Hernieuwbare elektriciteit

Peiljaar

2014

2015

Bron:

Rijkswaterstaat Klimaatmonitor

Gemeente Someren

8,70

11,40

Eenheid:

%

Landelijk <25.000 inw

12,60

nb

Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa.

Fijn huishoudelijk restafval

Peiljaar

2014

2015

Bron:

CBS - Statistiek Huishoudelijk afval

Gemeente Someren

93

84

Eenheid:

KG per inwoner

Landelijk <25.000 inw

171

168

De hoeveelheid restafval per bewoner per jaar (kg)

 
Brongegeven voor bovenstaande Prestatie-indicator(en) is de website waarstaatjegemeente.nl; Onderdeel “Besluit Begroting en Verantwoording”. Gegevens die op moment van publicatie (peildatum) voorhanden waren, zijn in de Programmabegroting gepubliceerd. Voor de indicatoren waarvan de bron onze eigen administratie is, zijn in enkele gevallen (nog) geen landelijk vergelijkbare cijfers beschikbaar.

Cijfers van de Gemeente Someren worden getoond in de kolom “Someren”; deze worden vergeleken met “Grootteklasse < 25.000”.
(Gemeenten minder dan 25.000 inwoners)