Taakveld

Toelichting

Verschil

Diversen

Verschil doorberekeningen vanuit directe teams*

-10

Economische ontwikkeling

Hogere rente inkomsten als gevolg van nieuwe grondverkopen via erfpacht

45

Reserves

Lagere onttrekking algemene reserve grondbedrijf ten aanzien van startersleningen

-14

Overig

-7

Totaal

14

* De verschillen doorberekeningen vanuit directe teams van programma 1 t/m 11 vallen tegen elkaar weg.