Prestatie-Indicatoren

Begroting 2017

Begroting 2018

Banen

Peiljaar

2015

2016

Bron:

LISA

Gemeente Someren

662,40

684,80

Eenheid:

Aantal per 1.000 inwoners

Landelijk <25.000 inw

602,30

609,50

Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

Netto arbeidsparticipatie

Peiljaar

2015

2016

Bron:

CBS - Arbeidsdeelname

Gemeente Someren

67,80

68,20

Eenheid:

%

Landelijk <25.000 inw

66,50

66,70

Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de  beroepsbevolking.

Bijstandsuitkeringen

Peiljaar

2015

2016

Bron:

CBS - Participatie Wet

Gemeente Someren

17,85

18,90

Eenheid:

Aantal per 1.000 inwoners 18jr en ouder

Landelijk <25.000 inw

20,90

21,90

Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 1.000 inwoners.

Lopende re-integratievoorzieningen

Peiljaar

2015

2016

Bron:

CBS - Participatie Wet

Gemeente Someren

4,84

5,60

Eenheid:

Per 1.000 inwoners 15-65 jr

Landelijk <25.000 inw

18,50

17,10

Het aantal lopende re-integratievoorzieningen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar

 
Brongegeven voor bovenstaande Prestatie-indicator(en) is de website waarstaatjegemeente.nl; Onderdeel “Besluit Begroting en Verantwoording”. Gegevens die op moment van publicatie (peildatum) voorhanden waren, zijn in de Programmabegroting gepubliceerd. Voor de indicatoren waarvan de bron onze eigen administratie is, zijn in enkele gevallen (nog) geen landelijk vergelijkbare cijfers beschikbaar.

Cijfers van de Gemeente Someren worden getoond in de kolom “Someren”; deze worden vergeleken met “Grootteklasse < 25.000”.
(Gemeenten minder dan 25.000 inwoners)