Prestatie-Indicatoren

Begroting 2017

Begroting 2018

Ziekenhuisopname nav verkeersongeval met een motorvoertuig

Peiljaar

2014

2015

Bron:

VeiligheidNL

Gemeente Someren

15,00

10,00

Eenheid:

%

Landelijk <25.000 inw

7,00

7,00

Als aandeel van het totaal aantal ongevallen die leiden tot ziekenhuisopnamen.

Ziekenhuisopname nav vervoersongeval met een fietser

Peiljaar

2014

2015

Bron:

VeiligheidNL

Gemeente Someren

14,00

6,00

Eenheid:

%

Landelijk <25.000 inw

10,00

9,00

Als aandeel van het totaal aantal ongevallen die leiden tot ziekenhuisopnamen.

Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement

Peiljaar

2015

2016

Bron:

CBS - Monitor Sociaal Domein WMO

Gemeente Someren

43,00

52,00

Eenheid:

Per 1.000 inwoners

Landelijk <25.000 inw

46,50

52,00

Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 137 deelnemende gemeenten.

% Kinderen in armoede

Peiljaar

2012

2015

Bron:

Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

Gemeente Someren

2,62

4,20

Eenheid:

%

Landelijk <25.000 inw

2,62

3,54

Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen.

% Jeugdwerkeloosheid

Peiljaar

2012

2015

Bron:

Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

Gemeente Someren

0,93

1,21

Eenheid:

%

Landelijk <25.000 inw

0,98

1,01

Het percentage werkeloze jongeren (16-22 jaar).

Jongeren met jeugdhulp

Peiljaar

2015

2016

Bron:

CBS - Beleidsinformatie Jeugd

Gemeente Someren

8,60

8,70

Eenheid:

% van alle jongeren tot 18 jaar

Landelijk <25.000 inw

9,30

9,80

Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar.

Jongeren met jeugdbescherming

Peiljaar

2015

2016

Bron:

CBS - Beleidsinformatie Jeugd

Gemeente Someren

0,80

0,60

Eenheid:

%

Landelijk <25.000 inw

1,00

0,90

Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.

Jongeren met jeugdreclassering

Peiljaar

2015

2016

Bron:

CBS - Beleidsinformatie Jeugd

Gemeente Someren

0,00

0,30

Eenheid:

%

Landelijk <25.000 inw

0,50

0,50

Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar).

Jongeren met een delict voor de rechter

Peiljaar

2012

2015

Bron:

Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

Gemeente Someren

1,20

0,78

Eenheid:

% 12 tm 21 jarigen

Landelijk <25.000 inw

1,59

0,84

Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.

 
Brongegeven voor bovenstaande Prestatie-indicator(en) is de website waarstaatjegemeente.nl; Onderdeel “Besluit Begroting en Verantwoording”. Gegevens die op moment van publicatie (peildatum) voorhanden waren, zijn in de Programmabegroting gepubliceerd. Voor de indicatoren waarvan de bron onze eigen administratie is, zijn in enkele gevallen (nog) geen landelijk vergelijkbare cijfers beschikbaar.

Cijfers van de Gemeente Someren worden getoond in de kolom “Someren”; deze worden vergeleken met “Grootteklasse < 25.000”.
(Gemeenten minder dan 25.000 inwoners)