Verbonden Partijen

Naam

G.G.D. Brabant Zuid-Oost

Plaats

Eindhoven, Helmond

Rechtsvorm

Publiek

Aard activiteit

Gemeenschappelijke behartiging van de belangen van de deelnemende gemeenten op het gebied van de gezondheid(szorg). Kosten worden betaald uit bijdragen deelnemende gemeenten, rijksbijdragen, bijdragen ziektekostenverzekeraars, ambulancehulpverlening en bijdragen particulieren.

Naam

Gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam Peel 6.1

Plaats

Helmond

Rechtsvorm

Publiek

Aard activiteit

Draagt zorg voor kwaliteit en continuïteit voor de uitvoering van de door de lokale overheden opgedragen taken op het gebied van jeugd, WMO, Bijzondere Bijstand, Minimaregelingen en Schulddienstverlening.

Naam

Gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten

Plaats

Helmond

Rechtsvorm

Publiek

Aard activiteit

Draagt zorg voor kwaliteit en continuïteit voor de uitvoering van de door de lokale overheden opgedragen taken op het gebied van jeugd, WMO, Bijzondere Bijstand, Minimaregelingen en Schulddienstverlening.

Voor verdere details over bovenstaande Verbonden Partij(en) zie Paragraaf: "Verbonden Partijen"