Verbonden Partijen

Naam

Blink

Plaats

Helmond

Rechtsvorm

Publiek

Aard activiteit

De regeling heeft tot doel een zo doelmatig mogelijke uitvoering van de afvalinzameling en reinigingstaken.

Naam

Omgevingsdienst Zuidoost-brabant

Plaats

Eindhoven

Rechtsvorm

Publiek

Aard activiteit

Draagt zorg voor kwaliteit en continuïteit voor de uitvoering van de door de lokale overheden opgedragen taken op het gebied van de fysieke leefomgeving.

Voor verdere details over bovenstaande Verbonden Partij(en) zie Paragraaf: "Verbonden Partijen"