Prestatie-Indicatoren

Begroting 2017

Begroting 2018

Winkeldiefstal per 1.000 inwoners

Peiljaar

2015

2016

Bron:

CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen

Gemeente Someren

0,30

0,50

Eenheid:

Aantal per 1.000 inwoners

Landelijk <25.000 inw

0,80

0,80

Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.

Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners

Peiljaar

2015

2016

Bron:

CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen

Gemeente Someren

3,20

3,40

Eenheid:

Aantal per 1.000 inwoners

Landelijk <25.000 inw

3,10

3,20

Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).

Diefstal uit woning per 1.000 inwoners

Peiljaar

2015

2016

Bron:

CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen

Gemeente Someren

3,50

2,10

Eenheid:

Aantal per 1.000 inwoners

Landelijk <25.000 inw

3,00

2,40

Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners.

Vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners

Peiljaar

2015

2016

Bron:

CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen

Gemeente Someren

3,00

4,20

Eenheid:

Aantal per 1.000 inwoners

Landelijk <25.000 inw

4,60

4,30

Het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners.

Verwijzingen Halt per 10.000 inwoners 12-17 jaar

Peiljaar

2014

2016

Bron:

Bureau Halt

Gemeente Someren

160,60

69,70

Eenheid:

Aantal per 10.000 inwoners

Landelijk <25.000 inw

107,20

107,80

Het aantal verwijzingen naar Halt, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-17 jaar.

Hardekern jongeren

Peiljaar

2014

Bron:

Korps Landelijke Politiediensten (KLPD)

Gemeente Someren

1,30

nb

Eenheid:

Per 10.000 inw.

Landelijk <25.000 inw

0,40

nb

Het aantal verwijzingen naar Halt, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-17 jaar.

 
Brongegeven voor bovenstaande Prestatie-indicator(en) is de website waarstaatjegemeente.nl; Onderdeel “Besluit Begroting en Verantwoording”. Gegevens die op moment van publicatie (peildatum) voorhanden waren, zijn in de Programmabegroting gepubliceerd. Voor de indicatoren waarvan de bron onze eigen administratie is, zijn in enkele gevallen (nog) geen landelijk vergelijkbare cijfers beschikbaar.

Cijfers van de Gemeente Someren worden getoond in de kolom “Someren”; deze worden vergeleken met “Grootteklasse < 25.000”.
(Gemeenten minder dan 25.000 inwoners)