Taakveld

Toelichting

Verschil

Diversen

Verschil doorberekeningen vanuit directe teams*

-58

Verkeer en wegen

Overheveling kosten onderhoud software naar taakveld Ondersteuning organisatie (zie programma 11 Directe teams).

39

Verkeer en wegen

Hogere storting voorziening onderhoud wegen conform Kadernota 2018 en als gevolg van indexering

-38

Openbaar groen en (openlucht)recreatie

Kosten bestekonderhoud waterlossingen zijn in even jaren hoger dan in oneven jaren

-15

Openbaar groen en (openlucht)recreatie

Hogere waterschapslasten doordat er ook voor openbare ruimte wordt doorberekend

-12

Openbaar groen en (openlucht)recreatie

Hogere kosten plantmateriaal platsoenen conform Kadernota 2018

-20

Reserves

Lagere storting reserve rehabilitatie licht belaste wegen

486

Totaal

382

* De verschillen doorberekeningen vanuit directe teams van programma 1 t/m 11 vallen tegen elkaar weg.