Verbonden Partijen

Naam

Metropoolregio Eindhoven

Plaats

Eindhoven

Rechtsvorm

Publiek

Aard activiteit

De Metropoolregio Eindhoven geeft vorm aan de strategische regionale vraagstukken met betrekking tot Economie, Mobiliteit en Arbeidsmarkt.

Naam

Stichting Streekontwikkeling “de Peel”

Plaats

Gemert-Bakel

Rechtsvorm

Privaat

Aard activiteit

Verbeteren organiserend vermogen alle deelnemende partijen met het oog op het creëren van een structurele basis voor de sociaal-economische ontwikkeling. Financiering middels subsidies.

Naam

Brabant Water NV

Plaats

Den Bosch

Rechtsvorm

Privaat

Aard activiteit

Verzorgen watervoorziening

Voor verdere details over bovenstaande Verbonden Partij(en) zie Paragraaf: "Verbonden Partijen"