Prestatie-Indicatoren

Begroting 2017

Begroting 2018

Nieuwbouw woningen

Peiljaar

2013

2014

Bron:

ABF - Systeem Woningvoorraad

Gemeente Someren

19,40

18,20

Eenheid:

Aantal per 1.000 woningen

Landelijk <25.000 inw

6,30

6,80

Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen.

 
Brongegeven voor bovenstaande Prestatie-indicator(en) is de website waarstaatjegemeente.nl; Onderdeel “Besluit Begroting en Verantwoording”. Gegevens die op moment van publicatie (peildatum) voorhanden waren, zijn in de Programmabegroting gepubliceerd. Voor de indicatoren waarvan de bron onze eigen administratie is, zijn in enkele gevallen (nog) geen landelijk vergelijkbare cijfers beschikbaar.

Cijfers van de Gemeente Someren worden getoond in de kolom “Someren”; deze worden vergeleken met “Grootteklasse < 25.000”.
(Gemeenten minder dan 25.000 inwoners)