Verbonden Partijen

Naam

Coöperatieve Bosgroep Zuid-Nederland U.A.

Plaats

Heeze

Rechtsvorm

Privaat

Aard activiteit

Bos- en natuurbeheer. De Bosgroep ondersteunt de leden op diverse manieren bij de ontwikkeling, inrichting en beheer van hun bos- en natuurterreinen.

Voor verdere details over bovenstaande Verbonden Partij(en) zie Paragraaf: "Verbonden Partijen"