Verbonden Partijen

Naam

Stichting Bureau Inkoop en aanbestedingen Zuid-Oost Brabant (BIZOB)

Plaats

Oirschot

Rechtsvorm

Privaat

Aard activiteit

Verzorgen inkoopfunctie voor deelnemende gemeenten. De termijn van een individuele, bilaterale samenwerkingsovereenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd.

Naam

NV Bank Nederlandse Gemeenten

Plaats

Den Haag

Rechtsvorm

Privaat

Aard activiteit

BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. BNG is expert in het financieren van publieke voorzieningen. Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt BNG bij aan het zo laag mogelijk houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Daarmee is de bank essentieel voor de publieke taak. De activiteiten van de BNG richten zich op het aantrekken en uitzetten van gelden, verlenen van kredieten en garanties, betalingsverkeer, valutatransacties, effecten en andere vermogensbestanddelen.

Naam

Regeling hypotheekfonds Noord-Brabantse gemeenten

Plaats

Eindhoven

Rechtsvorm

Publiek

Aard activiteit

Oorspronkelijk bevorderen eigen woningbezit in gemeenten in Noord-Brabant. Thans in te staan voor de verplichtingen, die zijn overgegaan op NV Bouwfonds Nederlandse gemeenten en toezien op tijdige uitbetalingen door NV Bouwfonds Nederlandse Gemeenten aan de deelnemende gemeenten.

Voor verdere details over bovenstaande Verbonden Partij(en) zie Paragraaf: "Verbonden Partijen"